Wybierz szkołę:
--
Aktualna pogoda
--
--
--
--

Lokalizacja szkoły:

Adres
---
Lokalizacja
---

Aktualne wyniki pomiarów:

Energia elektryczna [kW]
---
Temperatura zewnętrzna [°C]
---
Energia cieplna [kW]
---
Temperatura wewntętrzna
- parter [°C]
---
PM 10 [µg/m³]
---
Temperatura wewntętrzna
- I piętro [°C]
---
Pm 2.5 [µg/m³]
---
Temperatura wewntęczna
- II piętro [°C]
---

Stan jakości powietrza:

Indeks jakości powietrza [µg/m³]:

Bardzo dobry (0 - 21)
Dobry (21 - 61)
Umiarkowany (61 - 101)
Dostateczny (101 - 141)
Zły (141-201)
Bardzo zły (> 201)
Zakres danych od:        
do:   

Energia elektryczna [kW]
Wykres prezentuje zużycie energii elektrycznej w kWh w ciągu jednej godziny

Aktualne odczyty: 9:00
-
12:00
-
15:00
-
 

Energia cieplna [kW]
Dane KPEC Sp. z o.o. - zużycie energii cieplnej w kWh w ciagu jednej godziny
DANE SYNTETYCZNE

 

Temperatura wewnątrz budynku [°C]

 
DANE Z SAL REFERENCYJNYCH LINK DO STRONY VARIOTERM

Temperatura zewnętrzna [°C]
Dane stacji pomiarowej - . Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Bydgoszczy

 

Jakość powietrza [µg/m³]
Dane stacji pomiarowej Airly -

 

O projekcie

Celem ENERGY@SCHOOL jest zwiększenie potencjału sektora publicznego we wdrażaniu szkół inteligentnych energetycznie poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia zakładającego edukację i szkolenie pracowników szkół i uczniów i umożliwiającego uzyskanie przez nich tytułu Starszego i Młodszego Strażnika Energii (SE). Najważniejsze w całym przedsięwzięciu jest zmiana kulturowa w kierunku efektywności energetycznej.

Więcej informacji

Zespół ds. Zarządzania Energią UMB http://www.bydgoszcz.pl/

Strona programu Interreg http://www.interreg-central.eu

Strona programu Europa Środkowa  www.europasrodkowa.gov.pl

Strona programu Interreg Central Europe  www.interreg-central.eu

Profil Facebook fb.com/EnergyatSchool