Wybierz obiekt:
Zanieczyszczenie powietrza
PM10: --     
PM2.5: --
--
Aktualna pogoda
--
--
--
--
Od:        
Do:   

Indeks zużycia energii

A
B
C
D
E
F

Energia elektryczna [kW]

 

Energia cieplna [kW]
W sezonie grzewczym dane KPEC Sp. z o.o. / poza sezonem grzewczym dane przykładowe.
DANE SYNTETYCZNE

 

Temperatura wewnątrz budynku [°C]

 
DANE Z SAL REFERENCYJNYCH LINK DO STRONY VARIOTERM

Temperatura zewnętrzna [°C]
Dane stacji pomiarowej - . Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Bydgoszczy

 

Jakość powietrza [µg/m^3]
Dane stacji pomiarowej Airly -

 

O projekcie

Celem ENERGY@SCHOOL jest zwiększenie potencjału sektora publicznego we wdrażaniu szkół inteligentnych energetycznie poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia zakładającego edukację i szkolenie pracowników szkół i uczniów i umożliwiającego uzyskanie przez nich tytułu Starszego i Młodszego Strażnika Energii (SE). Najważniejsze w całym przedsięwzięciu jest zmiana kulturowa w kierunku efektywności energetycznej.

Więcej informacji

Zespół ds. Zarządzania Energią UMB http://www.bydgoszcz.pl/

Strona programu Interreg http://www.interreg-central.eu

Strona programu Europa Środkowa  www.europasrodkowa.gov.pl

Strona programu Interreg Central Europe  www.interreg-central.eu

Profil Facebook fb.com/EnergyatSchool