Informacje ogólne

logo

W kategorii budynków użyteczności publicznej, zużycie energii w szkołach jest drugim najwyższym wydatkiem w całkowitych kosztach bieżących gmin. Sektor pozwala na uzyskanie znacznej efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz redukcji śladu węglowego. Jednocześnie, w różnych regionach Europy Środkowej obserwuje się duże rozbieżności w zarządzania energią w szkołach.

 

Nazwa projektu: ENERGIA w SZKOLE  Optymalizacja energii i zmiany zachowań w Europie Środkowej

Termin realizacji: 1 lipca 2016 r. – 30 czerwca 2019 r.

Nazwa programu: Interreg Central Europe 2014-2020

Nazwa osi Priorytetowej w ramach program: 2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej.

Nazwa celu szczegółowego: 2.1 Opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w infrastrukturze publicznej.

Cele projektu

Głównym celem projektu ENERGY@SCHOOL jest zwiększenie potencjału sektora publicznego we wdrażaniu tzw. Szkół Inteligentnych Energetycznie (świadomie korzystających z mediów i dążących do energooszczędności), poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia, zakładającego edukację i szkolenie pracowników szkół, uczniów, jak również umożliwiającego uzyskanie tytułu Starszego i Młodszego Strażnika Energii.
W szkołach rozlokowanych na terenie Bydgoszczy zamontowano inteligentne opomiarowanie energii elektrycznej i cieplnej, opracowano strategie i plany oszczędzania energii, jak również nauczyciele i uczniowie przeszli szereg szkoleń w tym zakresie. Działanie te pomagają w zmianie szkoły w kierunku efektywności energetycznej.

Planowane rezultaty merytoryczne

 • 1 międzynarodowy plan zarządzania inteligentną szkołą,
 • 8 lokalnych planów,
 • 3 aplikacje na smartfony – optymalizacja zużycia energii,
 • 8 działań pilotażowych polegających na instalacji inteligentnych liczników,
 • 1 międzynarodowa Strategia Szkół Inteligentnych,
 • 16 programów szkoleniowych,
 • 8 szkoleń dla strażników energii,
 • 1 podręcznik energetyczny.

Partnerzy projektu

 • Lider – Związek Miast Regionu Emilia Romagna (Włochy)
 • CertiMaC s.c.r.l
 • Miasto Bydgoszcz (Polska)
 • Agencja Energii Regionu Savinska Saleska i Koroska (Słowenia)
 • Miasto Karlovac (Chorwacja)
 • Uniwersytet w Bolonii Wydział Chemii Przemysłowej (Włochy)
 • Miasto Szolnok (Węgry)
 • Lokalny Samorząd Miasta Ujszilvas (Węgry)
 • Miasto Stuttgart (Niemcy)
 • Miasto Klagenfurt (Austria)
 • Agencja Energii w Graz (Austria)
 • Miasto Celje (Słowenia)

O projekcie

Celem ENERGY@SCHOOL jest zwiększenie potencjału sektora publicznego we wdrażaniu szkół inteligentnych energetycznie poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia zakładającego edukację i szkolenie pracowników szkół i uczniów i umożliwiającego uzyskanie przez nich tytułu Starszego i Młodszego Strażnika Energii (SE). Najważniejsze w całym przedsięwzięciu jest zmiana kulturowa w kierunku efektywności energetycznej.

Więcej informacji

Zespół ds. Zarządzania Energią UMB http://www.bydgoszcz.pl/

Strona programu Interreg http://www.interreg-central.eu

Strona programu Europa Środkowa  www.europasrodkowa.gov.pl

Strona programu Interreg Central Europe  www.interreg-central.eu

Profil Facebook fb.com/EnergyatSchool